"Blir uppmärksam på hur, vad och när man kommunicerar" Citat från en utvärdering av kommunikationstestet

Föreläsningar

Behöver du en engagerande föreläsare eller workshopledare? Oavsett om det är en större konferens eller en arbetsgrupp, har vi bred…

Läs mer

Planering

Att ta fram en plan, kräver en stor arbetsinsats. Många gånger är det arbetet med själva planen, som är det…

Läs mer

Utbildningar

Utbildning är ofta ett bra sätt att genomföra förändringar i en verksamhet. Först när medarbetare och chefer får tid att…

Läs mer

Något annat

Vi har bred och gedigen erfarenhet från många olika perspektiv inom ledarskap, kommunikation och marknadsföring. Kanske behöver du en mentor…

Läs mer